submit


एक लोड सोने हल्ला करून माणसे म्हणाला. सैल आणि त्याच्या तथापि, घ्या आश्चर्य हत्या त्यांना सर्व आणि चोरी, लूट. पण उघडून बाबतीत, एक जाणीव आहे की पूर्ण दगड. शिस्तप्रिय, एक गुढ मध्ये कपडे एक मोहक, कुशल कार्ड, आणि एक विचित्र पण कधीही चूक न करणारा तोफा (एक संयोजक चार दांडे): शिस्तप्रिय याची खात्री पटते बँड तो लेखक आहे धक्का आणि सोने तो लपवून ठेवले आहे, याची खात्री पटली संपूर्ण प्रकरण सहभागी आहेत संशयातीत आणि आदरणीय नागरिक. का चौरस विनयशील

About